Tips

Vikten av ergonomi

Ordet ergonomi har blivit mer och mer populärt de senaste åren. Detta har lett till att många arbetsgivare försöker förbättra arbetsmiljön för sina anställda. Idag har även många börjat tänka på ergonomin i sina hem. En bra arbetsmiljö minskar risken för förslitningar, skador och sjukskrivningar.

Ergonomin påverkar våra kroppar

Kroppen utsätts för påfrestningar varje dag, och hur vi sitter, står och rör oss har stor påverkan. Genom att ha varierade arbetsställningar blir belastningen mindre för utsatta kroppsdelar. Det gör oss också mer alerta. Att ta hjälp av de redskap och utrustning som finns tillgängliga är viktigt för att minska belastningen på sin egen kropp. Det gör att både kroppen och sinnet mår bättre, och det minskar risken för arbetsrelaterade skador. Bra ergonomi kan även göra oss mer effektiva och ge ett bättre slutresultat, läs mer här.

Utrustning för bättre ergonomi

Idag finns det många olika typer av utrustning för att möjliggöra bättre ergonomi. Det finns till exempel höj- och sänkbara skrivbord, arbetsstolar som har justerbara stöd för rygg och nacke, och mattor som underlättar trycket under fötterna. Det är även viktigt att utrustningen är anpassad efter miljön de ska användas i och vilken typ av arbete som utförs.

Comments are disabled.